Priser

Medlemsavgift: 100,- pr år


Treningsavgift:  600,- pr halvår for voksne over 21.

                              250,- pr halvår for ungdom t.o.m 21

                              250,- pr halvår for EnkelJympa


Drop in 100,- for ikke-medlemmer, 50,- for medlemmer.


Kontonummer: 2270 03 07283Prisliste

Prisene gjelder fra 01.01.2018 til 30.06.2018. Reservasjon for prisendringer.
KortGyldighetsregelBemerkningFullpris Voksen Ungdom 
MedlemskontingentGyldig 1 kalenderårkr 100
Treningsavgift voksenGyldig 1 kalenderhalvårkr 600
Treningsavgift ungdomGyldig 1 kalenderhalvårkr 250
Treningsavgift basisGyldig 1 kalenderhalvårkr 250
Treningsavgift enkeljympaGyldig 1 kalenderhalvårkr 250
Teningsavgift SigdalGyldig 1 kalenderhalvårkr 250

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83